فهم متن در افق تاریخی آن
42 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی » بهار و تابستان 1379 - شماره 21 و 22
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی