تفسیر متن در افق تاریخی آن
42 بازدید
محل نشر: مجله پژوهش های قرآنی، ویژه نامه فهم قرآن شماره 21 و 22
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی