به سوی تفاسیر مقاصدی
46 بازدید
محل نشر: مجله پژوهش های قرآنی، ویژه نامه امام خمینی(ره) و تفسیر
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی