امام خمینی(ره) و هرمنوتیک
40 بازدید
محل نشر: مجله پژوهش های قرآنی، ویژه نامه امام خمینی(ره) و تفسیر شماره 19 و 20
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی